När fingret träffar tangenten

Om klavikordet och dess klangmöjligheter

Click on the image above to view PDF of this article in Swedish.

Comments are closed.